Special prizes - 24th International Open Cartoon Contest / Nagrody specjalne - XXIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

 

Przyznano nagrody specjalne ufundowane przez instytucje i sponsorów!/Special prizes, funded by institutions and sponsors, have already been awarded!

 

Huseyin Cakmak (Cypr/Cyprus) - nagroda specjalna ufundowana przez/Special Award funded by Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

huseyin cakmak cypr-nagroda bwa zielona gra

Břetislav Kovařik (Czechy/Czech Republic) - nagroda specjalna ufundowana przez/Special Award funded by Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

betislav kovaik czechy-nagroda muzeum karykatury im. eryka lipiskiego

Mirosław Hajnos (Polska/Poland) - nagroda specjalna ufundowana przez/Special Award funded by Ryszard Błażyński

mirosaw hajnos polska-nagroda ryszarda bayskiego

Maciej Trzepałka (Polska/Poland) - wyróżnienie specjalne ufundowane przez/Special Award funded byStowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

maciej trzepaka polska-wyrnienie stowarzyszenia polskich artystw karykatury

 

Noriaki Ishiyama (Japonia/Japan) - nagroda specjalna ufundowana przez/Special Award funded by Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA

noriaki ishiyama japonia-nagroda winnicy

Alina Tyshchuk (Ukraina/Ukraine) - nagroda specjalna ufundowana przez/Special Award funded by Zielonogórski Ośrodek Kultury

alina tyshchuk ukraina-nagroda zielonogrskiego orodka kultury

Nika Jaworowska (Polska/Poland) - wyróżnienie specjalne ufundowane przez/Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

nika jaworowska polska -wyrnienie narodowego banku polskiego oddziau okrgowego w zielonej grze

Czeslaw Przęzak (Polska/Poland) - wyróżnienie specjalne ufundowane przez/Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

czesaw przzak polska -wyrnienie narodowego banku polskiego oddziau okrgowego w zielonej grze

 

Zbigniew Korlak (Polska/Poland) - wyróżnienie specjalne ufundowane przez/Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

zbigniew korlak polska  -wyrnienie narodowego banku polskiego oddziau okrgowego w zielonej grze

 

 

Organizatorzy Konkursu:

zutwlogo biblioteki granatowelogo 800 lat zielonej gory i 700 lat praw miejskich  -1

Zadanie jest realizowane ze środków finansowych Miasta Zielona Góra:

zglogo

 

Partner Konkursu

2