WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt.170
lubuskie
Polska

Santander Bank Polska S.A - 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

NIP 929-100-65-25

REGON 000276541

e-mail:

cartoon.contest@norwid.zgora.pl

informacja@wimbp.zgora.pl

www.biblioteka.zgora.pl

www.satyryczny.norwid.net.pl

www.cartoon.norwid.net.pl

Tel. +48 68 453 26 00 68 453 26 16

logo granat