Nasze plany na 2014 r.

Za nami Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania przyjęliśmy nowych członków, wysłuchaliśmy sprawozdania za rok 2013, a także rozmawialiśmy o planach na rok bieżący. Naszymi planami dzielimy się poniżej.

W 2014 roku Stowarzyszenie będzie realizować inicjatywy rozpoczęte w latach poprzednich.

Planowana jest organizacja kolejnej odsłony Czytelnia dramatu.pl. Tym razem zaplanowano na ostatni tydzień marca przegląd współczesnego dramatu polskiego i niemieckiego pt. DramaFestival.

W czerwcu ma się odbyć kolejna edycja Przystanku Teatralnego oraz Festiwalu Kozzi Gangsta Film.

Kontynuowany będzie również Konkurs na „Debiut Poetycki Pro Libris” w jego V edycji.

Stowarzyszenie zamierza również zorganizować jesienią kolejną odsłonę Festiwalu Proza Poetów im. Anny Tokarskiej.

Zostały złożone wnioski na realizację wymienionych przedsięwzięć w 2014 roku. Ich realizacja będzie się odbywać w miarę pozyskiwania grantów.

Zachęcamy członków i sympatyków Stowarzyszenia do inicjowania kolejnych projektów artystycznych i kulturalnych i równocześnie do zdobywania środków finansowych na ich realizację.