Katalog PLASTIK - XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny/ Catalog PLASTIC - XXII Interantional Open Cartoon Contest

 

okladka

Zrealizowano ze środków finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra