XXII International Open Cartoon Contest - Special prizes/XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – nagrody specjalne

XXII International Open Cartoon Contest - Special prizes/XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – nagrody specjalne

Theme PLASTIC/Temat PLASTIK

Special prizes

Valery Momot (Ukraine) - Special Award funded by Zielonogórski Ośrodek Kultury

Magdalena Wosik (Poland) - Special Award funded by Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

Grzegorz Myćka (Poland) - Special Award funded by Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Sławomir Makal (Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Mirela Bukała(Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Oskar Grabara (Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

All prizes have been awarded! / Wszystkie nagrody zostały przyznane!

 

Grzegorz Myćka (Poland) - Special Award funded by Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

 Valery Momot (Ukraine) - Special Award funded by Zielonogórski Ośrodek Kultury

 

 

Oskar Grabara (Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

 

Sławomir Makal (Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Mirela Bukała(Poland) - Special Award funded by Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

 Magdalena Wosik (Poland) - Special Award funded by Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

Zrealizowano ze środków finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra