Zmiana terminu nadsyłania prac-XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny ph. PLASTIK / Change of deadline for submitting competition entries-XXII International Open Cartoon Contest PLASTIC

Ze względu na pandemię koronawirusa na całym świecie występują trudności w funkcjonowaniu transportu lotniczego i poczty. Sytuacja ta uniemożliwiła wielu rysownikom nadesłanie prac na Konkurs w przewidzianym uprzednio terminie do 31 maja 2020 r.

W związku z tymi trudnościami przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 31 lipca 2020 roku.

Regulamin - XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny ph. PLASTIK

 

Change of deadline for submitting competition entries!

 

Due to the coronavirus pandemic and difficulties in sending drawings by post, we are extending the deadline for submitting competition entries to July 31, 2020.

Rules and regulations - XXII International Open Catroon Contest subject PLASTIC