Jubileuszowy katalog Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny

Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT upamiętniło 20 lat

Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny, publikując jubileuszowy katalog:

"Historia Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018)".

Wydawnictwo zawiera prace laureatów z lat 1986-2018 oraz spis wszystkich nagrodzony

i wyróżnionych w Konkursach, okładki katalogów wystawowych oraz opis każdego

z konkursów: tytuł, ideę, ilość nadesłanych prac, liczbę rysowników i państwa biorące udział

w Konkursie, skład jury konkursowego. Katalog jubileuszowy słowem wstępnym opatrzył

dr Robert Rudiak – prezes LSMDK DEBIUT oraz dr Sylwester Woźniak.

"Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości".