Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Zielona Góra, 10 marca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DZIAŁAŃ KULTURALNYCH „ DEBIUT”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję i zapraszam wszystkich członków na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSMDK „Debiut” 27 marca 2014 r. o godz. 17.00 (czwartek).

Miejsce zebrania: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze (gabinet dyrektora).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W przypadku braku wymaganej Statutem większości członków LSMDK „Debiut”, Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 17.15, bez względu na ilość przybyłych członków.

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwały.

6. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

7. Dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

 

Anna Polus – Sekretarz Stowarzyszenia