Obrady Jury 25. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny JUBILEUSZ