Obrady jury XXIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. MASKA