Obrady jury XXII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Plastik