Obrady jury XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Światło