Ogłaszamy XX Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny